Rekisteriseloste

Rekisteriseloste lyhyesti:

  • Rekisteriin tallennetaan verkkokaupan toiminnassa ja asiakaspalvelussa välttämättömiä tietoja
  • Tiedot säilytetään EU:n alueella
  • Tiedot tallennetaan verkkopalvelun tietokantaan, johon on pääsy vain tietoja tarvitsevilla henkilöillä

Tämä rekisteriseloste on laadittu Suomen Henkilötietolain (523/1999) 10§ mukaan 30.07.2017. Rekisterin nimi on Authentic Finnish –verkkokaupan asiakasrekisteri.

1. Rekisterinpitäjä

Rekisteriä ylläpitää Authentic Finnish –verkkokaupan omistava Authentic Finland Oy (2931502-2). Kaikki rekisteriselostetta ja Authentic Finnish –asiakasrekisteriä koskevat kysymykset voi lähettää yhteystiedoista löytyvillä viestimenetelmillä.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Verkkokaupan asiakkailta kerättävä tieto mahdollistaa verkkopalvelun käytön, tuotteiden maksamisen verkkopalvelun kautta sekä asiakassuhteen hoitamisen vaivattomasti ja molemmin puolin miellyttävästi. Kerätty tieto myös varmistaa käyttäjälle monipuolisten toiminnallisuuksien käytön palvelussa. Asiakasrekisterin tietoja hyödynnetään myös verkkopalvelun kehittämisessä.

Asiakkaaseen voidaan ottaa yhteyttä sähköpostitse tai mikäli käyttäjä on ilmoittanut muita yhteystietojaan, muulla tavoin.

3. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröityessään verkkokaupan asiakkaaksi pyydämme käyttäjältä etu- ja sukunimet, osoitteen sekä sähköpostiosoitteen. Palveluun rekisteröityviltä tuottajilta pyydämme lisäksi yrityksen nimen ja Y-tunnuksen sekä yhteyshenkilön yhteystiedot. Verkkokauppaa käytettäessä järjestelmämme tallentaa joitakin toimintoja tietokantaan. Asiakkailta tallennamme järjestelmään muun muassa tilaukset ja tilaushistorian, tuotearviot sekä kommunikoinnin palvelussamme. Tuottajilta tallennetaan tuotetietojen muokkaamiseen liittyvät toiminnot sekä kommunikointi jäsensivustolla ja Palveluntuottajan kanssa.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Sekä verkkokaupan asiakasta että tuottajaa koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta/tuottajalta itseltään.

5. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta verkkopalvelun ulkopuolelle eikä tietoja luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Palveluntuottaja voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Jos Palveluntuottajan yrityksen omistajuudessa tapahtuu uudelleen järjestelyjä siinä tapauksessa saatamme luovuttaa tietoja uusille tahoille.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri ei säilytä manuaalista aineistoa. Rekisterin tietoja sisältävää järjestelmää käyttävät vain ne henkilöt, joilla on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin rekisterin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tiedot tallennetaan Authentic Finnish –verkkopalvelun tietokantaan, johon pääsy oikeutetaan vain sitä tarvitseville henkilöille. Palvelu käyttää erilaisia sosiaalisen median komponentteja, joiden avulla verkkokaupan asiakas voi siirtää tietoja erilaisiin sosiaalisiin medioihin. Suosittelemme tutustumaan kyseisen palveluntarjoajan rekisteriselosteen.